Пигменти за мастила

Мастилото е главно составено од врзивно средство, пигмент и помошен агенс, а пигментот ја одредува бојата, јачината на затемнување, бојата и отпорноста на растворувач, отпорност на светлина и отпорност на топлина на мастилото.