Пигменти за пластика

Пигментот, познат како агент за боење, е широко користен како додаток во индустријата за пластика. Покрај тоа што го прави производот убав и лесен за идентификација, може да ја подобри и временската отпорност на производот и да ги подобри електричните својства на производот.