Технологија

Лабораторија за апликација


ZeyaChem користете напредни лабораториски капацитети за тестирање на производи во различни апликации пред испорака на пратката за да обезбедат квалитет на доверба кај клиентите.

Зејахем има претходно регистрирано Reach за сите пигменти продадени во Европа и ќе планира да ги регистрира повеќето од овие пигменти формално.

Оддел за течна апликација

Одделот за пластика

Лабораторија за истражување и развој


Reaction реакција на пигментација